Siirry pääsisältöön
TietokiltaTietokilta

Yhdenvertaisuus

Tältä sivulta löydät Tietokillan häirintäyhdyshenkilöt sekä yleisiä ohjeitä ja sääntöjä sekä miten toimia häirintätilanteissa

Tietokillan häirintäyhdys­henkilöt

Tässä ovat Tietokillan häirintäyhdys­henkilöt vuodelle 2024.

Yhdenvertaisuustyöryhmä

 • Joonas SorvariYhdenvertaisuus­työryhmän puheenjohtaja

 • Aaro YlimaulaHäirintäyhdys­henkilö

 • Anna PitkäniemiHäirintäyhdys­henkilö

 • Eemeli OksanenHäirintäyhdys­henkilö

 • Filip EllerHäirintäyhdys­henkilö

 • Lassi AhoHäirintäyhdys­henkilö

 • Noora PuhakkaHäirintäyhdys­henkilö

 • Oskari JärvinenHäirintäyhdys­henkilö

 • Suvi ZittingHäirintäyhdys­henkilö

 • Katriina KallikoskiHäirintäyhdys­henkilö

Ayy:n häirintäyhdys­henkilöt tavoittaa osoitteesta:

equity​@ayy.fi

AYY:n häirintäyhdys­henkilöt

Ohje toimintaan häirintätilanteessa

Yleistä

Tietokilta ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kilta kehittyy jatkuvasti ja sen tärkein tehtävä on taata jäsenilleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa killan tapahtumissa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi sanallisena tai sanattomana loukkauksena, seksistisenä tai rasistisena vitsinä, ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena, uhkailuna, ei-toivottuna yhteydenpitona, yhteisöstä ulossulkemisena tai muuten sen toimintaan osallistumisen asiattomana vaikeuttamisena. Häirinnän kokemus on subjektiivinen, eli mikä on loukkaavaa ja ahdistavaa ja koetaan häirinnäksi vaihtelee ­henkilökohtaisesti, joten ensisijaisesti tärkeintä on ­henkilön oma kokemus tilanteesta.

Tietokillan hallitus nimittää häirintäyhdys­henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa. Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisen ehdoin. Tietokillan häirintäyhdys­henkilöt ovat sitoutuneet toimimaan häirintätapauksissa luottamuksellisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Kaikki keskustelut häirintätapauksista kontaktoidun häirintäyhdys­henkilön kanssa ovat luottamuksellisia, ja kaikki keskustelut häirintäyhdys­henkilön, häirintää kokeneen ­henkilön tai muiden tapahtumaan liittyneiden ­henkilöiden välillä jäävät yksityisiksi. Lisäksi häirintäyhdys­henkilö ei jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen suostumusta. Keskenään häirintäyhdys­henkilöt voivat keskustella vain ja ainoastaan häirintää kokeneiden suostumuksella. Häirintäyhdys­henkilöt voivat kuitenkin keskustella keskenään isommista haitallisista teemoista killan tai kiltalaisten toiminnassa, kunhan keskusteluissa ei jaeta yksilöiviä yksityiskohtia.

Kaikissa killan tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta häirintään puuttuminen ja turvallinen ympäristö on jokaisen kiltalaisen ja tapahtumaan osallistuvan vastuulla. Tapauksien puitteissa tähdätään harkittuihin ja matalan profiilin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja lähtökohtaisesti vain osallisten välisenä.

Killan jäsenelle häirintätilanteessa

 • Häirintä ei ole sitä kokeneen vika ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdys­henkilöiden tietoisuuteen.
 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa puuttua. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Voit aina ottaa yhteyttä killan tai AYY:n häirintäyhdys­henkilöihin. Voit olla yhteydessä häirintäyhdys­henkilöihin, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää. Jatkoselvitystä varten kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut.
 • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.
 • Jos saat kritiikkiä omasta toiminnastasi, suhtaudu siihen rakentavasti.

Tapauksen käsittelyn toimintaohje ja sen kulku

 • Kelle tahansa killan häirintäyhdys­henkilölle voi ilmoittaa häirintätapauksista ja kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.
 • Häirintätapauksista ei keskustella hallituksen kokouksissa, vaan ne hoitaa ilmoituksen saanut häirintäyhdys­henkilö. Asia on aina luottamuksellinen, eikä siitä keskustella kenenkään muun kanssa ilman häirintää kokeneen ­henkilön lupaa.
 • Häirintäyhdys­henkilö jatkaa asian selvittämistä ja päättää tapauksen jatkokäsittelystä yhdessä häirintää kokeneen osapuolen kanssa ja vain hänen suostumuksellaan.

Voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuuden asettamissa puitteissa:

 • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia pyritään kuulemaan tasapuolisesti, ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdys­henkilön ja asianomaisten väliseksi.
 • Kontaktoitu killan häirintäyhdys­henkilö voi myös suositella ja ohjata häirintää kokeneen muun muassa AYY:n häirintäyhdys­henkilöille, YTHS:n ammattilaisille tai tilanteen vaatiessa virkavallalle. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin häirintää kokeneen.
 • Mikäli häirintään liittyy yliopiston ­henkilökuntaa, tilanteen selvittämisestä ­vastaavat yliopiston häirinnästä ­vastaavat ­henkilöt. Killan häirintäyhdys­henkilöt voivat toimia tukena tässä prosessissa asianomaisen näin toivoessa.

Ohje tapahtumajärjestäjille

Killan tapahtumissa ei hyväksytä häirintää missään muodossa ja Tietokilta on sitoutunut noudattamaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita. (AYY:n turvallisemman tilan periaatteet)

Tavoitteena on, että tapahtumassa kaikki osallistujat kokevat järjestävän tahon luotettavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Tapahtumissa vastuu häirintätilanteista on järjestäjillä ja kaikkiin yhteydenottoihin on aina syytä suhtautua vakavasti.

Jos häirintätapauksia tulee ilmi tapahtuman aikana, tärkeintä on saada häiritsevä käytös loppumaan. Järjestävän tahon edustajalla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa häiritsijälle, ettei käytöstä suvaita tapahtumassa. Häirintätapauksen tullessa ilmi tapahtuman aikana kannattaa ensimmäisenä kertoa selkeästi ja rauhallisesti häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää. On tärkeää kuunnella kaikkia tilanteen osapuolia tasapuolisesti tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

Mikäli häirintätilanteessa joku/​jotkut ovat olleet alkoholin vaikutuksen alaisina, asiaan kannattaa palata myös tapahtuman jälkeen. Tilanteen selvittelyssä voi aina käyttää apuna killan tai AYY:n häirintäyhdys­henkilöitä, mikäli asianomainen niin toivoo tai tilanne niin vaatii. Myös tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottaa yhteyttä häirintäyhdys­henkilöön, jos tapahtunut jää painamaan omaa mieltä.

Tapahtuman järjestäjänä sinulla on oikeus:

 • Ilmoittaa ­henkilölle selkeästi ja rauhallisesti, että hänen käytöksensä on epäasiallista eikä sitä hyväksytä killan tapahtumissa
 • Pyytää ­henkilöä lopettamaan häiritsevä käytös välittömästi
 • Pyytää häiritsevästi käyttäytyvää ­henkilöä poistumaan

Hyödyllisiä linkkejä

Tietokillan eettinen ohjesääntö (Code of Conduct)

AYY:n turvallisemman tilan periaatteet

AYY:n häirintäyhdys­henkilöt

Aallon toimintaohje opiskeluun liittyviin häirintätilanteisiin